Coaching & Supervisie

Coaching & Supervisie 2019-03-29T08:06:13+00:00

Door te focussen ga je scherper kijken

Coaching

Wanneer u een volgende stap wilt zetten in uw loopbaan, wilt sparren over thema’s of te nemen beslissingen of wanneer u een stagnatie ervaart binnen uw werk dan is coaching of supervisie een geschikt instrument. Het helpt om uw eigen ontwikkeling weer helder en scherp te kunnen zien.

Wat
Binnen een coachingstraject krijgt u inzicht in uw eigen gedrag en de onderliggende overtuigingen. U zult het eigen gedrag gaan herkennen waardoor u bewust kunt kiezen welk gedrag u wilt inzetten of juist loslaten. Daardoor ontstaat inzicht in uw eventuele belemmeringen en wat nodig is om optimaal te kunnen functioneren en besluiten te kunnen nemen.

Werkwijze
Tijdens het intakegesprek stellen we vast of er een persoonlijke klik is en formuleren we samen de doelstellingen. Daarna volgen de coachingsgesprekken waarbij uw autonomie en vraag centraal staan. Het aantal gesprekken stellen we vast afhankelijk van uw vraag en de doelstellingen.

Supervisie

Heeft u behoefte aan heldere, objectieve feedback op uw functioneren als professional? Dan kan supervisie u effectief verder helpen.

Wat
In deze interactieve supervisie gesprekken in kleine groepen, verkennen we vaste patronen en dieperliggende overtuigingen. Want dat zijn juist de elementen die bepalend zijn binnen het handelen. De ervaringen uit uw dagelijkse praktijk staan hierbij centraal, waarbij u reflecteert op vragen als: wat doe ik, waarom doe ik dat op deze manier, wat is het effect op mijn omgeving, hoe kan ik effectiever handelen? Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe denkwijzen en persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze
Bij supervisie begeleid ik u in een kleine groep, in de leervragen of casussen die u heeft ten aanzien van uw werksituatie.